S. Messa Venerdì 11 Novembre e Via Crucis

Presieduta da d. Novello Pederzini