S. Messa Domenica 13 Novembre

Presieduta da Mons. Ernesto Vecchi.